[ 0 ] Items
Afrekenen
 x 
Winkelwagen is leeg

Strengere regels voor regenwater


Duidelijk is dat de bestaande verordening uit 2004 wordt aangevuld en verscherpt. Zo wordt:

  • de ondergrens voor overdekte constructies wordt verlaagd van 75m2 naar 40m2
  • de ondergrens voor verhardingen wordt verlaagd van 200m2 naar 40m2
  • de vrijstelling voor kavels kleiner dan 300m2 wordt geschrapt; enkel voor infiltratievoorzieningen wordt nog een drempel van 250m2 kavelgrootte voorzien om eventuele negatieve effecten op aanpalende percelen in een verstedelijkte context te vermijden
  • de minimale inhoud van de hemelwaterputten wordt opgetrokken van 3000 liter naar 5000 liter
  • de minimale oppervlakte van infiltratievoorzieningen wordt verdubbeld van 2m2 per 100m2 naar 4m2 per 100m2
  • de minimale inhoud van infiltratievoorzieningen wordt verhoogd van 1500 liter per 100m2 naar 2500 liter per 100 m2
  • de minimale inhoud van buffervoorzieningen wordt verhoogd van 2000 liter per 100m2 naar 2500 liter per 100m2
  • nieuwe verkavelingen, waarbij de aanleg van nieuwe wegen gepland is, infiltratiecapaciteit moeten voorzien

Bedoeling is wel dat de plaatsing van een hemelwaterput maar pas verplicht zal worden waar hergebruik verzekerd is en er geen risico bestaat op vervuiling.

   Gema Plastics bvba, Paalsesteenweg 73, 3580 Beringen    011/43.40.75    011/43.28.06

Copyright © 2013 Gema Plastics. Alle rechten voorbehouden. Algemene Verkoopsvoorwaarden

Green Red Blue

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.